اگر از شنیدن ملامیم لذت می‌برید و دوست دارید به تداوم فعالیت‌اش کمک کنید، می‌تونید با انتخاب یکی از حالت‌های زیر یا هر مبلغ دل‌خواه دیگه‌ای، برای یک سال از رادیو ملامیم حمایت کنید.
مبالغ حمایتی شما صرف هزینه‌های تولید حداقل ده قسمت پادکست و نگه‌داری سایت خواهد شد.
این رو بدونید که از نظر ما، همین که این متن رو می‌خونید یعنی دوست داشتید از ما حمایت کنید و این برای ما ارزشمنده. پس از همراهی‌تون متشکریم.